Gedragscode social media

  • Het gebruik van mobiele telefonie door spelers en speelsters tijdens trainingen is niet toegestaan. Dit geldt ook voor spelers en speelsters die geblesseerd langs de kant zitten,tenzij een trainer aangeeft hier geen moeite mee te hebben. De trainer kan bij overtreding van deze code de speler of speelster verzoeken de trainingshal te verlaten.
  • Spelers en speelsters, die de reputatie van de vereniging en van andere leden, trainers/coaches en de aan de vereniging verbonden vrijwilligers beschadigen door uitingen in de (sociale) media, op internet, twitter, facebook en YouTube en het plaatsen van foto’s en filmpjes op voornoemdeSocial Media, kunnen hier door het bestuur op worden aangesproken. Zo nodig kunnen passende maatregelen getroffen worden. 
  • Bij Quintus handbal gebruiken we Social Media op een sociale, respectvolle manier. 
  • Bij Quintus handbal praten we via Social Media met elkaar en niet over elkaar. 
  • Bij Quintus handbal gebruik je Social Media niet tijdens trainingen, ook niet als je geblesseerd langs de kant zit, (tenzij de trainer dit anders aangeeft). 
  • Bij Quintus handbal accepteren we niet dat Social Media gebruikt worden om anderen te pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwart te maken of op een andere manier te beschadigen.
X