Fairplay

Sportiviteit staat binnen Quintus handbal hoog in het vaandel. Het plezier dat onze leden hebben in het handbalspel staat dan ook centraal. Om dit te realiseren hebben wij een aantal gedragsregels opgesteld waarvan wij verwachten dat ieder lid en toeschouwer zich hieraan conformeert.

 

  1. Handbal is een teamsport, hetgeen betekent dat je team iets kan bereiken door tolerantie en inzet.
  2. Je eigen bijdrage en houding is bepalend. Je kunt elkaar duperen of stimuleren.
  3. Felle kritiek op medespelers wordt niet gewaardeerd, wel opbouwende kritiek.
  4. Schuttingtaal door spelers, coaches en aanwezige ouders is niet acceptabel. Een ieder heeft de verplichting een ander daar op te wijzen.
  5. Schoppen, slaan, spugen naar de tegenstander of medespeler wordt niet  getolereerd.
  6. Positief gedrag ten opzichte van de scheidsrechter staat voorop, ook als je  denkt dat hij partijdig is. 
  7. Na afloop van de wedstrijd bedankt de aanvoerder de scheidsrechter, wordt er altijd “afgegroet” en bij verlies wordt de tegenpartij gefeliciteerd. 
  8. Alcohol en roken gaan niet samen met sport. Wij zullen dit gebruik dan ook ontmoedigen.
  9. Geen enkele vorm van soft- en harddrugs wordt toegestaan.
  10. Fairplay staat zoals eerder genoemd bij onze vereniging hoog aangeschreven. Overtredingen kunnen ernstige blessures veroorzaken, daarom is een goede zelfbeheersing van de spelers van belang. In dit verband zijn normen en waarden heel belangrijk. Wij verwachten dan ook van onze spelende leden, kaderleden en supporters correct en sportief gedrag. Tegen wangedrag zal het bestuur maatregelen nemen. Leden zijn verplicht strafzaken binnen 24 uur te melden bij het secretariaat. 
X