Structuur Talentontwikkeling NHV

Wil je verder komen in de handbalsport, dan is het belangrijk om voldoende trainingsuren te maken. Een andere trainingssituatie, dan dat een club aanbiedt en trainen met andere kinderen onder andere trainers kan daarbij stimulerend werken. Hiervoor zijn er als particuliere initiatieven in het hele land de zogenaamde Handbalscholen opgericht ter vervanging van de vroegere regiotrainingen (afdelingsselecties) en het vroegere Jeugdplan, die werden georganiseerd vanuit het NHV.

De ouders van de deelnemende kinderen zorgen door middel van een financiële bijdrage dat de kosten van de trainingen gezamenlijk gedragen worden. Het betreft spelers en speelsters in de leeftijd van 10-16 jaar. Bij de Handbalscholen wordt er meestal “gemengd” (jongens en meisjes samen) getraind.

In de regio Westland was er tot de zomer 2017 een vereniging overstijgende Handbalschool (het Handbal College Westland HCW) met een eigen locatie in de METAZET-hal. Inmiddels is het HCW opgegaan in de Handbalschool Haaglanden.

 

Handbalschool Haaglanden (HSH) heeft even als  Handbalschool Rotterdam (HSR) een directe relatie met een onderwijspartner (Topsport Talentschool). Voor HSH is dat het Segbroek College in Den Haag en voor de HSR het Thorbecke College in Rotterdam. Beide scholen bieden leerlingen, specifieke handbaltrainingen in de ochtenduren aan, ter vervanging van de lichamelijke oefening. Bij deze ochtendtrainingen kunnen ook ambitieuze handballers en handbalsters van andere middelbare scholen aansluiten, mits zij dat met hun eigen schoolleiding kunnen regelen. Bij gewone middelbare scholen is wettelijk echter geen vrijstelling voor lichamelijke opvoeding mogelijk.

 

Een relatie met onderwijs (LOOT-school) is de ideale situatie voor talentontwikkeling in de ogen van NOC*NSF en het NHV. Het was destijds 1 van de voorwaarden om een gecertificeerde NHV Handbalschool te kunnen worden. Deze situatie bleek in het Westland organisatorisch niet haalbaar. De middelbare scholen in het Westland proberen waar mogelijk wel te faciliteren.

 

Het HCW heeft in 2015 vanuit de visie dat de “besten met de besten” moesten kunnen trainen, samen met HSH  gezamenlijke PLUS-groepen voor de B- en C-jeugd leeftijd gevormd. Bij een te grote groep aanmeldingen van spelers en speelsters, wordt er in september geselecteerd om het sportieve niveau te kunnen blijven garanderen.

Voor de jongere basisgroep van de D- en oudste E-leeftijd zijn er op zaterdagmorgen diverse trainingslocaties in de regio, o.a. nog steeds 1 in Kwintsheul in de Eekhout-hal, onder regie van Handbalschool Haaglanden.

 

Op de website van Handbalschool Haaglanden (www.handbalschoolhaaglanden.nl/) zijn de actuele trainingstijden, locaties en groepen terug te vinden. Daarnaast kun je ook via de website jezelf aanmelden.

 

Regionale Trainings Centra (RTC’s)

Er is een centraal talentontwikkelingsbeleid van het NHV. Boven de Handbalscholen zijn er door het NHV in lijn met het beleid van NOC NSF, zogenaamde Regionale Trainings Centra opgezet. De beste jongens en meisjes van de twee Handbalscholen in onze regio (Haaglanden en Rijnmond) trainen wekelijks eenmaal centraal in het zogenaamde RTC (Metropool), onder leiding van door het NHV aangestelde trainers. Hiervoor hebben de spelers en speelsters wel uren vrijstelling van school nodig. Er wordt door de RTC-groepen het seizoen 2019-202 in Kwintsheul (Quintus) op donderdagmiddag van 14.30-16.30 uur getraind. Bij de meisjes en jongens zijn dit op dit moment talenten uit de geboortejaren 2004-2005.

 

Vanuit de RTC’s worden er jongens en meisjes voorgedragen voor de nationale scoutingsdagen in februari (2e jaar) of mei (1-ste jaar). (locatie meestal in regio Arnhem). In februari 2020 is voor meisjes uit de geboortejaren 2004-2005, de 2e scoutingsdag en wordt er een selectie gemaakt, die zich gaat voorbereiden op het EK in juli 2020 in Zweden. Voor de jongens uit 2004-2005 is er in mei een eerste scoutingsmoment voor een selectie, die in het najaar 2020 maandelijks centraal gaat trainen. Beide groepen, gevormd uit de RTC’s, zijn dus gekoppeld aan de jongste nationale jeugdselectie (aangeduid als nationale talentenselectie).

 

Nationale jeugdselecties
Recent is Europees de internationale wedstrijdkalender voor nationale jeugdselecties aangepast. De leeftijdscategorie, waarvoor een eerste EK wordt georganiseerd is vanaf 2017 jonger geworden.
De leeftijden van de open EK’s (in juli, parallel aan de Partille Cup voor clubteams in Gothenburg), zijn verlaagd naar de leeftijdsgroep, die op het punt staat in te stromen voor de nieuw te vormen Youth-selecties (meisjes is dit 16 jaar en voor Jongens 17 jaar). Omdat het NHV mee wil doen aan deze EK’s, om zo plaatsing voor het Europees Jeugd Olympisch Festival te kunnen afdwingen, vroeg deze nieuwe opzet om aanpassingen binnen het NHV scoutingsbeleid beschreven in het document “Het weg van het NHV Talent”, zie website NHV , https://www.handbal.nl/talentontwikkeling/beleid-talentontwikkeling/.

Er zijn jeugd EK’s in 3 leeftijdscategoriën en WK’s alleen voor de oudste 2 leeftijdsgroepen. Daar boven zitten de nationale dames en heren Oranje selectie. Voor Internationale Kampioenschappen werkt het NHV in navolging van de EHF en IHF (WK’s) met selecties van 2 geboortejaren. Deze selecties schuiven om de twee jaar steeds een leeftijdscategorie door.

 

De EHF heeft er in 2016 voor gekozen alle landen de kans te bieden met hun nationale jeugdselecties een EK te spelen. Daartoe zijn de Europese landen sinds 2016 ingedeeld op twee niveaus. De sterkste ploegen op het hoogste niveau kunnen zich via het EK plaatsen voor een WK. De landen op het tweede niveau kunnen promoveren naar het hoogste niveau, de zwakste landen kunnen degraderen van niveau 1 naar niveau 2. Helaas is dat de dames Youth selectie in het de zomer van 2019 gebeurd.

Om spelers en speelsters goed op te leiden voor internationaal handbal en als onderbouw van de nationale A-selecties is de Handbal Academie (HA) op Papendal opgezet, met ondersteuning van NOC NSF. Op de HA kunnen de deelnemende spelers en speelsters (maximaal zo’n 21) een uitgebreid trainingsprogramma volgen naast hun studie. Ze zitten fulltime op Papendal en kunnen daardoor alleen op vrijdag trainen bij hun club.

 

Centrale trainingen nationale jeugdselecties.

Tegenwoordig is de woensdag de centrale trainingsdag geworden voor de nationale jeugdselecties, zowel dames als heren. De spelers en speelsters, die lid zijn van de HA sluiten daar die dag bij aan.Er wordt op woensdag meestal een dubbele training gedaan: een ochtend en een middag training. Een van de twee sessies kan daarbij een volledig fysieke training zijn o.l.v. fysieke trainer in dienst van NOC NSF.

De beschikbaarheid op woensdag vraagt wel aanpassingen op school. Hiervoor krijgen de spelers en speelsters via het NHV en NOC NSF voor het onderwijs benodigde topsport-status.

 

Nationale Talenten Selectie

Trainen na de 2e scoutingsdag in februari op woensdag eenmaal in de twee weken als voorbereiding op het EK

 

Nationale Youth Selectie (Jong Jong Oranje)

Trainen eenmaal in de twee weken op woensdag op Papendal.

 

Nationale Juniors Selectie (Jong Oranje).

Doen regelmatig midweekse stages op Papendal als voorbereiding op Ek en WK.

X