Structuur Talentontwikkeling NHV

Wil je verder komen in de handbalsport en een nationale selectie bereiken, dan is het belangrijk om voldoende trainingsuren te maken. Een andere trainingssituatie, dan dat een club aanbiedt en trainen met andere kinderen onder andere trainers kan daarbij stimulerend werken.

Hiervoor zijn er als particuliere initiatieven in het hele land de zogenaamde Handbalscholen opgericht ter vervanging van de vroegere regiotrainingen (afdelingsselecties) en het vroegere Jeugdplan, die werden georganiseerd vanuit het NHV (regionaal of centraal).

 

De ouders van de deelnemende kinderen zorgen door middel van een financiële bijdrage dat de kosten van de trainingen bij een Handbalschool gezamenlijk gedragen worden. Het betreft spelers en speelsters in de leeftijd van 10-16 jaar. Bij de Handbalscholen wordt er soms “gemengd” (jongens en meisjes samen) getraind.

 

Huis van de talentontwikkeling NHV (situatie 2020). In dit plaatje ontbreken nog de pijlen, (van verenigingen omhoog naar de Oranje selecties) die de mogelijkheden voor zogenaamde zij-instromers aangeven. Zij-instromers zijn “laatbloeiers”, die via de clublijn zich zodanig ontwikkeld hebben, dat ze aantrekkelijk worden voor de Oranje-lijn.

 

Regionale Trainings Centra (RTC’s)

Er is een centraal talentontwikkelingsbeleid van het NHV. Hierin verschilt het beleid voor de damesjeugd en de herenjeugd. Dit heeft te maken met het verschil in aanbod van talentvolle spelers en de programma’s bij de topclubs. Uitgangspunt is dat het talent eigenaar is van het talent. Hij/Zij heeft de vrijheid om keuzes te maken. Soms kunnen de korte termijn belangen van de clubs (club-lijn) en het programma voor de lange termijn droomdoelen (Oranje halen) botsen. Het talent moet dan keuzes maken.

 

Damesjeugd

Bij de damesjeugd zijn er boven de Handbalscholen er door het NHV in lijn met het beleid van NOC NSF, zogenaamde Regionale Trainings Centra opgezet. De beste meisjes van de twee Handbalscholen in onze regio (Haaglanden en Rijnmond) trainen wekelijks eenmaal centraal in het zogenaamde RTC (Metropool), onder leiding van door het NHV aangestelde trainers. Hiervoor hebben de speelsters wel uren vrijstelling van school nodig. Er wordt door de RTC-damesgroep ook in het seizoen 2020-2021 in Kwintsheul (Quintus) op donderdagmiddag van 14.30-16.30 uur getraind. Bij de meisjes zijn dit op dit moment talentvolle speelsters uit de geboortejaren 2006-2007.

 

Vanuit vijf  RTC’s worden er door de trainers bij het RTC meisjes voorgedragen voor de nationale scoutingsdagen in februari (2e jaar) of mei (1-ste jaar). (locatie meestal in regio Arnhem). In februari 2020 is voor meisjes uit de geboortejaren 2004-2005, na de 2e scoutingsdag een nationale dames onder 16 selectie geselecteerd, voor de voorbereiding op het EK in juli 2020 in Zweden. Helaas is dit EK door corona afgelast. Inmiddels is de selectie verder uitgebreid en doorgestroomd naar de dames Youth-selectie, die zich voorbereidt op het EK voor dames onder 17.

 

Herenjeugd

Bij de herenjeugd is er voor gekozen om al jonger in de RTC leeftijdsgroep centraal te gaan trainen. Dit maakte het gemakkelijker om voor alle spelers voor voldoende weerstand te zorgen.  Voor talentvolle ambitieuze jongens uit 2004-2005 waren er daartoe in september 2020 selectie trainingen gepland voor de vorming van een nationale jeugdselectie, die in het voorjaar 2021 maandelijks centraal zou blijven trainen als voorbereiding op het open EK herenjeugd onder 17 in Zweden.

 

Nationale jeugdselecties
Recent is Europees de internationale wedstrijdkalender voor nationale jeugdselecties aangepast. De leeftijdscategorie, waarvoor een eerste EK wordt georganiseerd is vanaf 2017 jonger geworden.
De leeftijden van de open EK’s (in juli, parallel aan de Partille Cup voor clubteams in Gothenburg), zijn verlaagd naar de leeftijdsgroep, die op het punt staat in te stromen voor de nieuw te vormen Youth-selecties (meisjes is dit nu 16 jaar en voor Jongens nu 17 jaar). Omdat het NHV mee wil doen aan deze EK’s, om zo plaatsing voor het Europees Jeugd Olympisch Festival te kunnen afdwingen, vroeg deze nieuwe opzet om aanpassingen binnen het NHV scoutingsbeleid beschreven in het document “Het weg van het NHV Talent”, zie website NHV , https://www.handbal.nl/talentontwikkeling/beleid-talentontwikkeling/.

 

Er zijn jeugd EK’s in 3 leeftijdscategoriën en WK’s alleen voor de oudste 2 leeftijdsgroepen. Daar boven zitten de nationale dames en heren Oranje selectie. Voor Internationale Kampioenschappen werkt het NHV in navolging van de EHF en IHF (WK’s) met selecties van 2 geboortejaren. Deze selecties schuiven om de twee jaar steeds een leeftijdscategorie door.

Dit systeem is in feite niet eerlijk voor spelers en speelsters geboren in de oneven jaren. Dit is een internationaal probleem dat aangeduid wordt als het Relatieve leeftijds Effect. De weerstand voor spelers en speelsters uit de oneven jaren om in een nationale selectie te komen is dus extra groot. Zij blijken echter op lange termijn daardoor op latere leeftijd wel weer meer kans te hebben om er bij te blijven in hun Jong Oranje tijd.

 

De EHF heeft er in 2016 voor gekozen alle landen de kans te bieden met hun nationale jeugdselecties een EK te spelen. Daartoe zijn de Europese landen sinds 2016 ingedeeld op twee niveaus. De sterkste ploegen op het hoogste niveau kunnen zich via het EK plaatsen voor een WK. De landen op het tweede niveau kunnen promoveren naar het hoogste niveau, de zwakste landen kunnen degraderen van niveau 1 naar niveau 2. Helaas is dat de dames Youth selectie in het de zomer van 2019 gebeurd en spelen hierdoor de damesjeugd selecties in 2021 op niveau 2.

 

Om spelers en speelsters goed op te leiden voor internationaal handbal en als onderbouw van de nationale A-selecties is de Handbal Academie (HA) op Papendal opgezet, met ondersteuning van NOC NSF. NOC NSF wil graag dat de nationale A-teams zich plaatsen voor de Olympische Spelen en daar succesvol zijn. Op de HA kunnen de deelnemende spelers en speelsters (maximaal zo’n 21) een uitgebreid trainingsprogramma volgen naast hun studie. Ze zitten fulltime op Papendal en kunnen daardoor alleen op vrijdag trainen bij hun club. De ouders moeten bijdragen aan de verblijfkosten.

 

Centrale trainingen nationale jeugdselecties

Tegenwoordig is de woensdag de centrale trainingsdag geworden voor de nationale jeugdselecties, zowel dames als heren. De spelers en speelsters, die lid zijn van de HA sluiten daar die dag eventueel bij aan. Er wordt op woensdag meestal een dubbele training gedaan: een ochtend en een middag training. Een van de twee sessies kan daarbij een volledig fysieke training zijn o.l.v. een fysieke trainer , die in dienst is van NOC NSF.

De beschikbaarheid op woensdag vraagt wel aanpassingen op school. Hiervoor krijgen de spelers en speelsters via het NHV en NOC NSF voor het onderwijs benodigde topsport-status.

 

Nationale Talenten Selectie

Bij de damesjeugd traint de nationale talentenselectie pas centraal na de 2e scoutingsdag in februari op woensdag eenmaal in de twee weken als laatste voorbereiding op het EK. Bij de herenjeugd wordt er het hele seizoen centraal getraind, nadat er ook centraal geselecteerd is in overleg met regionale RTC-trainers/scouts.

 

Nationale Youth Selectie (Jong Jong Oranje)

Ze trainen eenmaal in de twee weken op woensdag op Papendal, als voorbereiding op een EK en eventueel WK (2e jaar).

 

Nationale Juniors Selectie (Jong Oranje).

Doen regelmatig midweekse stages als voorbereiding op EK en WK. Alle spelers en speelsters zijn lid van nationale HA of spelen bij een Nederlandse of buitenlandse topclub. De stages zijn vaak gekoppeld aan de zogenaamde internationale weken, dat ook de nationale selecties in actie komen en er geen competitie is. Stages zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan internationale toernooien. Hiervoor moet NED dan wel uitgenodigd worden, anders wordt er op Papendal getraind en geoefend tegen buitenlandse clubteams.

X