Werkzaamheden aan de N211 Wippolderlaan.

Wat gaat er gebeuren?
De werkzaamheden gaan van start met twee weekendafsluitingen. Deze vinden plaats in de weekenden van vrijdag 22 maart en vrijdag 5 april. Tijdens deze afsluitingen zal de N211 Wippolderlaan tussen de A4 en de Erasmusweg in beide richtingen worden afgesloten. Dit heeft invloed op de bereikbaarheid vanaf vrijdagavond 22:00 uur tot maandagochtend 04:00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via diverse routes (zie bijgevoegde pdf Omleidingskaart weekendafsluiting N211).

Reisadvies
Wij verwachten dat het erg druk wordt op de omliggende wegen tijdens de weekendafsluiting. Het advies is om zoveel mogelijk gebruik te maken van alternatieven zoals de fiets of het OV. Houdt bij gebruik van de auto rekening met grote verkeersdrukte en raadpleeg vooraf een routeplanner of navigatieapp.

Informatie weekendwerkzaamheden


Meer informatie
Op de website www.n211wippolderlaan.nl vindt u meer informatie over het project en de werkzaamheden. Daar kunt u u ook aanmelden voor Nieuwsalerts en de BouwApp, zodat u op de hoogte blijven van (toekomstige) ontwikkelingen en reisinformatie.

X