Week van de diversiteit en inclusie binnen de handbalsport

Het NHV heeft onlangs samen met 25 andere sportbonden het Charter Diversiteit ondertekend.

Gelijkheid en diversiteit zijn belangrijke uitgangspunten om te blijven bouwen aan een vereniging, maar ook natuurlijk aan een team.

Voor onze sport geldt dat we blij zijn met diversiteit, bedenk bijvoorbeeld dat de één juist heel snel is, de ander juist krachtig, een ander goed is in keepen, of juist een heel goed afstandsschot heeft en wat te denken aan linkshandigheid. Ook op sociaal gebied is diversiteit juist zo mooi, terwijl de één een stille kracht is met doorzettingsvermogen, kan een grappenmaker weer zorgen voor een ontspannen sfeer, weer een ander kan goed overleggen en zorgen dat er binding is.

Zonder diversiteit zou er geen enkel team functioneren.

We ondersteunen diversiteit op elk niveau, omdat we weten dat het zo belangrijk is.

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Bekijk het bijgevoegde artikel van het NHV

______________________________________________________________________________

X