Voorstellen corona team

Allen, 

Het coronavirus houdt ons alle bezig. Als vereniging doen wij er alles aan om zo goed mogelijk met de regels en richtlijnen die er afgekondigd worden om te gaan. Wij communiceren deze ook zoveel als mogelijk op de site en intern via de teams. Er is veel gebeurd de afgelopen maanden, dank hiervoor! Onze verwachting is dat er nog veel staat te gebeuren. Wij zien dat het lastig is om uitvoering te geven aan de regels en richtlijnen ondanks alle inspanningen. 

Wij krijgen veel vragen van leden, ouders, supporters en andere verenigingen. Het aantal vragen en gevraagde acties naar aanleiding van gebeurtenissen neemt zulke vormen aan dat wij besloten hebben een apart “corona team” op te starten. Dit team zal wekelijks bepalen of de gebeurtenissen van de afgelopen week aanleiding geeft om het beleid en uitvoering bij te stellen.

Voor de gehele vereniging nemen zij de besluiten met betrekking tot Corona en stemmen deze geregeld af met het bestuur en anderen.

Het team bestaat uit:

Henri Reijgersberg –  0649874589 – henrireijgersberg@gmail.com

Menno de Klerk  – 0650223275 –  mennodeklerk@gmail.nl 

Jolanda Michielsen – 0617163030 –  jolandamichielsen@quintushandbal.nl  

Saskia  Peters – 0627251476 – saskia.peters@planet.nl 

Deze personen zijn dus aanspreekpersonen met betrekking tot Corona en nemen de besluiten (in overleg) met betrekking tot het beleid en uitvoering van Corona voor geheel Quintus Handbal.  We hopen op deze manier de lijntjes kort te houden en communicatie gemakkelijker te laten verlopen. Na enige tijd zullen we kijken of het  “corona team” een verbetering is. 

Lees op onze speciale corona pagina alle laatste informatie omtrent de richtlijnen binnen Quintus Handbal.

Ik wil iedereen een goede gezondheid toewensen en laten wij hopen dat wij het virus snel onder controle krijgen. 

Namens het bestuur,

Eric van Steekelenburg

Voorzitter Quintus Handbal

X