Update sluiting Quintus complex

Sinds afgelopen donderdag zijn we als bestuur en een groot aantal vrijwilligers druk in de weer geweest i.v.m. het sluiten van het Quintus Complex.

We begrijpen heel goed dat dit veel emoties te weeg gebracht heeft. We snappen dat er vele meningen zijn en dat iedereen over dit onderwerp wel iets te zeggen heeft. 

Als bestuur willen we vragen of iedereen nog even geduld kan hebben en of we elkaar met respect willen blijven behandelen. We proberen om zo snel als mogelijk tot een oplossing met elkaar te komen. We willen jullie laten weten dat er achter de schermen hier non-stop hard aan gewerkt wordt. 

Vooralsnog is het complex aankomende week niet geopend. Dit houdt concreet in dat als er ergens anders getraind kan worden of dat er andere trainingsmogelijkheden zijn, je deze informatie van je trainer of coach ontvangt. Dit wil niet zeggen dat dit voor ieder team gaat lukken. We doen echt ons best. Ook voor de trainers, coaches is dit een uitdagende tijd dus willen we je vragen om ook hier wat geduld te hebben.

Het bestuur 

X