Update corona richtlijnen per zaterdag 6 november

Sinds de persconferentie van afgelopen dinsdagavond heeft het Quintus Handbal Coronateam zich gebogen over de vraag hoe we kunnen voldoen aan de gestelde eisen binnen de amateur- & topsport. 

Uiteraard zullen we de richtlijnen vanuit de overheid hierin opvolgen, maar dit is zeker geen gemakkelijke klus. We werken dagelijks met vele vrijwilligers binnen de vereniging die de handbalsport voor onze leden mogelijk maakt – jong en oud. De overheid maakt het met deze nieuwe aanpassing waar bij iedereen die 18+ is en onze hal bezoekt de CoronaCheck app moet laten zien dan ook zeer lastig. Het geldt niet alleen voor de wedstrijden, maar ook voor alle trainingen.  

Aangezien we als de handbalsport een onderdeel zijn van de OMNI-vereniging Quintus hebben we ons dan ook alleen gebogen over de wedstrijden en trainingen en niet over de kantine en het gehele sportcomplex. Die verantwoordelijkheid ligt elders.

We werken al de gehele corona periode met corona coördinatoren en die zullen we ook nu weer gaan inzetten.  Voor de entree van de hallen zullen zij op trainingsdagen en in de weekenden iedereen, die 18+ jaar is, scannen. Dat dit een impact gaat hebben is zeker, maar met elkaar gaan we hier het beste van maken.  

X