Uitstel trainingen Quintus Handbal

Eindelijk was daar een lichtpuntje in deze coronacrisis! De overheid kondigde vorige week aan dat buiten sporten vanaf woensdag 29 april weer is toegestaan voor kinderen tot en met 18 jaar.Hierbij geldt voor kinderen t/m 12 jaar dat ze niet per se 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te houden. Voor de spelers van 13 t/m 18 jaar is de 1,5 meter regel nog steeds van kracht.

Concreet zou dit betekenen dat wij op ons buitenveld weer trainingen en alternatieve sportvormen mogen organiseren, mits we ons houden aan de gestelde regels (overheid/gemeente) en protocollen (gemeente/sportbond).

Als bestuur hebben wij het afgelopen weekend dan ook uitgebreid overleg gehad met commissies, trainers om specifiek te kunnen kijken of en hoe we invulling hieraan kunnen geven. De gezondheid van onze leden maar ook de trainers en vrijwilligers heeft hierin voorop gestaan. Helaas moeten we op dit moment constateren dat het voor onze vereniging, ondanks alle inzet die mensen willen geven, niet mogelijk is om de strenge regels en protocollen na te leven.

Denk hierbij aan het beschikbaar hebben van minimaal 1 trainer en (para)medicus bij trainingen van jeugd tussen 13 en 18 jaar. Ook geldt vanuit het Handbalverbond een verbod op het van hand tot hand gaan van een bal in deze leeftijdscategorie, iets wat juist bij handbal wel gebruikelijk is. 

Als vereniging dragen wij de verantwoordelijkheid vanuit organisatie en begeleiding voor zowel de sportactiviteiten als het handhaven van de protocollen. Volgens het protocol moeten de trainers de verantwoordelijkheid en risico’s dragen van de controle op desinfecties voor, tijdens en na trainingen. Waar sport en bewegen juist ontspanning en plezier zou moeten brengen, vinden wij het niet gepast dat een trainer politieagent moet zijn gedurende de training op het sportpark.

Uitgangspunt is dat de voorwaarden en maatregelen waarop de sportactiviteiten kunnen worden bedreven helder en hanteerbaar moeten zijn voor alle trainers en sporters. Op dit moment vinden wij niet dat wij hier een juiste invulling aan kunnen geven en vandaar het besluit van het bestuur om nog niet met trainingen te starten.

We hebben contact gezocht met gemeente en het Handbal Verbond en hopen ook dat tijdens de persconferentie van 11 mei er aanpassing/verruiming komt om dan het besluit te heroverwegen.

Mocht er eerder aanleiding zijn om te beginnen, dan zullen wij dat zeker overwegen.

Bestuur Quintus Handbal

X