Uitreiking digitale check Online Benefietquiz voor Westlandse sportverenigingen

Hebben jullie ook zo genoten van de Pubquiz afgelopen vrijdagavond? Super leuke vragenrondes, soms lekker lastig, dan weer origineel, dan weer muzikaal. Kortom: super georganiseerd! Grote dank aan de Quiz Brothers, die deze quiz belangeloos organiseerden. Vanmiddag kregen we de digitale cheque van hen met het prachtige bedrag uitgereikt. Quintus Handbal was goed vertegenwoordigd en er zijn mooie donaties gedaan, waardoor het bedrag voor de vereniging echt fantastisch is. Heel erg bedankt voor al het enthousiasme!!!

X