Persbericht: topsport competities voorlopig niet van start

In de afgelopen periode is er overleg geweest tussen het NHV, NOC*NSF en de handbalverenigingen om te kijken of de topsport competities in januari weer van start konden gaan. Gezien het maatschappelijk verantwoord aspect, financieel oogpunt en de strikte protocollen zal dit niet gaan plaatsvinden.

Begin december had de rijksoverheid aangekondigd dat teams die deelnemen aan topsport competities vanaf 17 december weer mochten gaan trainen en wedstrijden spelen. Uiteraard werden hieraan strikte voorwaarden gesteld denk bijv. aan een frequent testbeleid, vervoer etc.

Afgelopen maandag werd voor Nederland de strenge lockdown aangekondigd die vooralsnog tot en met 19 januari zal lopen. Direct is er overleg geweest en is er besloten om niet te gaan starten met de topsport competities in januari, omdat dit gewoonweg niet past bij de situatie waar we nu met z’n allen in zitten.

Als vereniging vinden we het dan ook niet op z’n plaats om in tijden van crisis te starten met de competitie. Verder bleken ook de gestelde protocollen die we als vereniging moeten naleven niet voor ons haalbaar zijn. Zowel de uitvoering van de protocollen als de kosten die het met zich meebrengt. De grootste kostenpost zou het herhaaldelijk testen van complete topsport teams zijn. De vraag is dan of je dit als vereniging moet willen. Nee is daarop het antwoord. Als Quintus willen wij dat onze leden gezond blijven en dat ze verantwoord kunnen sporten. Dat staat ten alle tijden voorop. Zolang wij dat niet kunnen garanderen staan wij achter het besluit om niet te starten met de competities. En vanaf heden t/m 19 januari niet te trainen.

De komende periode wordt door het NHV gebruikt om te kijken of er na de lockdown gestart gaan worden met trainingen conform het protocol. Quintus zal dit in proces verder volgen en indien hier iets over te melden is, met u delen.

X