Scheidsrechters zaken

Zonder scheidsrechters, geen wedstrijden! Deze slogan kennen we allemaal, toch is het vinden van en begeleiden van voldoende en goede scheidsrechters al jaren een groot probleem binnen onze club. Dit levert sportief problemen op bij de inschrijving van teams voor de competitie en kost de club onnodig veel geld! 

Daarom is het verheugend, dat er binnen de club een nieuwe functiegroep scheidsrechters is gevormd, o.l.v. Loek Alleblas, met de leden Kees Jansen, Richard Radder, Harrie Veenhoff, Dave de Recht, Remco Schaap, Patrick Peters en Mariëlle Mol. Zij gaan proberen binnen onze club de cultuur rond scheidsrechters te verbeteren door werving en begeleiding. Veel van deze leden maken zich al jaren verdienstelijk met betrekking tot scheidsrechters voor onze club of het NHV, als clubscheidsrechter of bondscheidsrechter. 

Het beleid in de club is al jaren dat (jeugd)leden vanaf de B-jeugd, de wedstrijden van de jongere jeugd (E-, D-, C-jeugd) moeten fluiten. Talentvolle fluitisten kunnen met goede begeleiding doorstromen naar hoog niveau. Zo zijn onze voormalige jeugdscheidsrechters Denise Steringa en Merel van Zijderveld tegenwoordig scheidrechters op het hoogste landelijke niveau en staan aan het begin van mogelijk ook een internationale loopbaan.

Het vraagstuk van een tekort aan en respect voor scheidsrechters speelt club- en sport overstijgend voor bijna alle teamsporten. Daarom heeft de overheid subsidie toegekend om hieraan te werken. Eén van de initiatieven, die landelijk is ontwikkeld, is de sport overstijgende ‘Week van de Scheidsrechter’. 

Dit jaar is de ‘Week van de Scheidsrechter’ van 30 september tot en met 8 oktober. Dit is het moment dat we onze scheidsrechters op het veld en in de zaal eens de eer kunnen geven die hen toekomt, door ze met een presentje te bedanken. Zonder scheidsrechters, geen wedstrijden! Het uitspreken van waardering voor de scheidsrechter/spelleider staat deze week (twee weekends!) centraal. 

Het respect en de aandacht moeten er natuurlijk eigenlijk heel het jaar zijn!

Jan van Kester

X