Samen nog even volhouden!

Beste Quintus handbalvrienden, 

Het coronavirus houdt ons allemaal al geruime tijd flink bezig. De impact op ons (sociale) leven is groot en ieder probeert hier op zijn eigen manier, binnen de regelgeving, zo goed als mogelijk mee om te gaan. Dit is wellicht lastig omdat je beperkt wordt in de dingen die vorig jaar nog normaal waren. Dat heeft in ieder geval mij en ik denk ook velen van u doen beseffen dat ik het verenigingsleven en de sociale contacten op het moment een groot gemis vind. In het weekend handbalwedstrijden kijken en/of spelen, afspreken met elkaar op de vereniging, drankje in de kantine en doordeweeks lekker trainen. Helaas kan dit op het moment (bijna) allemaal niet. 

Ik waardeer het enorm hoe iedereen zich inzet om zo snel mogelijk door deze periode te komen. Denk aan ouders die van ver komen en hun kinderen bij het hek moeten afgeven en dan helaas niet binnen mogen wachten. Trainers die iedereen moeten blijven motiveren zonder perspectief op een wedstrijd. Of vrijwilligers die jeugd  (vanaf 12 jaar) er op moeten blijven attenderen om mondkapjes te dragen, omdat we anders een aanzienlijke boete krijgen opgelegd. We moeten het met z’n allen doen zodat we elkaar snel weer kunnen treffen. 

Afgelopen woensdag heeft het NHV een teambijeenkomst met alle leden georganiseerd. Zij hebben ons daar bijgepraat over de gang van zaken. Allereerst kwam daar naar voren dat alle verenigingen en het NHV de trouw van alle leden, vrijwilligers, kader en sponsors zeer op prijs stellen. Iedereen begrijpt het belang van het verenigingsbestaan. Dat is van grote waarde en daar draagt u ook aan bij. We willen u hier dan ook hartelijk voor bedanken. 

Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken voor jullie bijdrage tot zover. Wij moeten nog even volhouden. Houd de moed erin. Dan komen wij er samen door.

Wij hopen u snel weer op Quintus te ontmoeten.    

Namens het bestuur,

Eric van Steekelenburg

Voorzitter

X