RENOVATIE EEKHOUTHAL GESTART

Maandag 15 mei was de officiële startdatum van de renovatie van Quintus Hal 1, de Eekhouthal. Na de feestelijkheden in het weekeinde ervoor is aannemersbedrijf Eekhout gestart. In de redelijk mooie weken van eind april en begin mei werd al een begin gemaakt met de eerste werkzaamheden. De dakbedekking inclusief isolatie van het hoge dak werd vervangen door een nieuwe lichtgrijze kunststof dakbedekking met daaronder nieuwe hoogwaardige isolatielaag. Op de lage daken werd de bitumineuze dakbedekking vervangen en werden er nieuwe lichtkoepels geplaatst. Inmiddels zijn deze beide werkzaamheden nagenoeg afgerond.

Binnen in de hal en bijbehorende ruimten werd er opgeruimd en opgeslagen in 2 opslag containers, werden de reclameborden verwijderd en werd een start gemaakt met het aanpassen van de technische installaties. Maandag en dinsdag jl. zijn verwarmingselementen, leidingen en alle restmaterialen uit de hal gehaald zodat vandaag, woensdag, gestart kon worden met het verwijderen van de sportvloer.

Tot zover de stand van de werkzaamheden op dit moment. We doen ons best om iedereen een beetje op de hoogte te houden van de stand van zaken middels een update op de Quintus-site.

Namens Bouwteam Quintus.
Menno de Klerk.

X