Ouders bedankt!

(flexibiliteit beloond!) 

Voor het eerst in 2 jaar kunnen er dit seizoen weer kampioenen gehuldigd worden. Weliswaar zijn er in de competitie door een lock-down in de winter van 2021-2022 twee maanden geen wedstrijden gespeeld. Deze wedstrijden moesten allemaal weer ingepland worden. Dit bezorgde ons wedstrijdsecretaresse Esther van Zijderveld en onze halbeheerder Loek Schulte veel extra werk en zorgen. 

Mede omdat er door besmettingen ook wedstrijden konden worden uitgesteld, moest er door Esther flink gepuzzeld worden om de competitie helemaal uit te kunnen spelen. Helaas bleek het doordeweeks inhalen in de praktijk niet altijd gemakkelijk haalbaar, waardoor er ook wedstrijden door het NHV reglementair gewonnen werden verklaard (10-0). Jammer, dat dit nodig was, omdat je die wedstrijden als speelster natuurlijk liever wel speelt! 

De DB2 was in de competitie door twee zeges op nr. 2 buur Verburch ongeslagen en daarom kon zondag j.l. het kampioenschap gevierd worden! 

Bij de start van het seizoen was er voor gekozen om dit seizoen een selectie te vormen bestaande uit 3 teams: DB1-2-3. De meeste speelsters hadden namelijk vorig seizoen al in de DB-selectie gespeeld of waren doorgestroomd uit de DC-selectie. Alle speelsters uit de DB1-2-3 hebben de kans gekregen om driemaal per week te trainen. Niet iedereen lukte dat natuurlijk. Onderdeel van de training waren ook meerdere blokken fysieke training. De krachtblokken zijn ingevuld door Menno de Klerk, Yvon Opdenbrouw en Gwen van der Berg, een loopscholingsblok door Paul Schoenmaker. Tijdens de lockdown is er op zondag buiten op kunstgras doorgetraind. Vanwege de lage temperaturen lag het accent toen vooral op de fysieke pijler (lopen en kracht). 

Er was dit seizoen dus geen breedtesport DB-team. Enkele speelsters, die voor de breedtesport koze, zijn doorgestroomd naar de DA4. 

De keeperstraining is verzorgd op maandag en dinsdag door Theo Haak, samen met de keepsters van de DA-selectie. Afgelopen seizoen werd de DA1 kampioen van de landelijke jeugddivisie en daarmee Kampioen van Nederland! 

Daarnaast is er nog een grote groep speelsters, die extra uren trainen bij een Handbalschool (doordeweeks of op zaterdag). Deze extra uren dragen bij aan hun ontwikkeling, maar deze deelname vraagt wel afstemming van de fysieke belasting en overleg over het programma met individuele speelsters. 

In het voorjaar van 2021 hebben tijdens de lock-down een aantal speelsters van buitenaf, na 3 proeftrainingen besloten de overstap naar Quintus te maken. Ze hebben voor de vakantie zelfs al enkele wedstrijden meegespeeld in de alternatieve competitie in mei-juni 2021. In het seizoen 2020-2021 vielen er daarbij geen prijzen te winnen en er was er voor de jeugd ook geen NK-zaal. 

Deze instroom van buitenaf heeft het niveau van de DB-selectie verhoogd! Deze instroom vanuit Zoetermeer en de regio Brabant was alleen maar mogelijk doordat ouders bereid waren hun dochters viermaal in de week naar Quintus te vervoeren. Tijdens de lockdown moesten de ouders daarbij ook nog buiten in de auto wachten. Voelde altijd niet gastvrij aan voor ons als staf. 

De DB2 speelde zondag hun kampioenswedstrijd tegen VZV DB2. Voor de wedstrijden van de DB2 in de Topklasse is een heel grote groep speelsters gebruikt, ook meiden vanuit de DB3, DC1 en meiden, die later ook regelmatig in de DB1 zijn ingezet. Alles met als uitgangspunt, dat je wedstrijden moet spelen om je handbalvaardigheden te ontwikkelen. Omdat er samen getraind werd, ging dat allemaal heel soepel. Dit is ook één van de uitgangspunten van ons TO-beleid, dat iedereen met iedereen moet kunnen en willen samenspelen. Hier is de speelwijze en training ook opgericht. Dit seizoen was het door blessures en besmettingen nog harder nodig om elkaar te helpen. Vanuit de DB-selectie hielpen we daarom ook de DA2 en DS4 en DS5. 

Zondag hebben we daarom met een grote groep speelsters en ouders het kampioenschap gevierd. De ouders hadden zowel voor taart als een groot aanbod aan heerlijke hapjes gezorgd! Bedankt! 

Dank zijn we ook verschuldigd aan de ouders (speciale dank aan Peter den Dulk) voor het maken van video opnames, of het verzorgen van de livestream tijdens de lock-down. Deze beelden konden gebruikt worden voor de video besprekingen op vrijdag en heeft zo bijgedragen aan het verder ontwikkelen van ons spel en dus het succes. 

Ook in de staf was het nodig om soms te schuiven in de coaching van de DB-teams. Naast de vaste staf waren we als begeleiding erg blij dat Mariëlle Steringa en Yvon Opdenbrouw ondersteunden in de coaching van de DB2 en DB3. 

In de ervaren (“oude”) begeleidings staf hebben we allemaal een andere rol en vullen we elkaar daarin goed aan. De komende weken gaan ook de DB3 (kampioenschap) en DB1 (NK-zaal) nog strijden om dit seizoen een prijs te winnen. Het succes van de DB2 mogen ze echter ook al als hun succes zien. 

Speelsters gefeliciteerd en ouders bedankt! 

De vaste staf van de DB-selectie Menno, Barbara, Richard en Jan

X