Oudste vrijwilliger van onze club overleden

Vrijdag 18 december j.l. is de oudste vrijwilliger van onze club (88 jaar!) Lau Verbraeken overleden. Lau was jarenlang (40 jaar!) betrokken bij de verkoop van toegangskaartjes bij de wedstrijden van onze selecties. Hij heeft hiervoor ook een onderscheiding in onze club voor gekregen. 

Via zijn broer Jan en schoonzus Joke, die beiden jarenlang in de eerste teams van Quintus handbal uitkwamen, werd hij een trouwe supporter bij onze club. Later ging zijn zoon Martin ook handballen en raakte hij ook als vader betrokken. Jarenlang was Lau ook actief met een grote groep vrijwilligers bij het vouwen en nieten van het Quintusblad op maandagmiddag.

Lau was een bekend gezicht in Kwintsheul, omdat hij jarenlang met zijn broer Rien en schoonzus Joke, in het centrum van Kwintsheul een kruidenierszaak runde. Lau hield van gezelligheid en vond het daarom gezellig om even op een trainingsavond in de kantine langs te komen voor een drankje en een praatje. 

Helaas moest hij tijdens zijn leven eerst afscheid nemen van zijn zoon Martin en afgelopen zomer van zijn vrouw Corry. Door een ziekte nam zijn gezondheid de laatste maanden sterk af en moest hij het leven loslaten.

Door corona vindt de crematie in kleine kring plaats. Wel is er de mogelijkheid om donderdag 24 december om 12.20 uur langs de Kerkstraat tussen de Lessenaar en de Kastanjehof (op gepaste afstand van elkaar) een laatste groet te brengen als de rouwauto richting Naaldwijk naar het crematorium rijdt.

We wensen zijn dochter Adriënne, schoonzoon Dies, kleinkinderen en familieleden veel sterkte toe bij het laatste afscheid nemen van Lau, de oudste vrijwilliger van Quintus Handbal.

Bestuur Quintus Handbal

X