Koninklijke onderscheidingen

De dag voor Koningsdag is traditioneel de dag van de zogenaamde “lintjesregen”. Mensen, die zich als vrijwilliger hebben ingezet voor de samenleving op het gebied van cultuur, sport of via hun werk (bijvoorbeeld in de zorg) kunnen daarvoor worden onderscheiden. De voordrachten voor een onderscheiding worden beoordeeld door een speciale commissie (Kapittel voor de Civiele Orden) en de commissaris van de Koning. Wordt de voordracht goed gekeurd dan krijgt die persoon een koninklijke onderscheiding door de burgemeester.

Ook in onze vereniging zijn mensen in het verleden onderscheiden als blijk van waardering voor hun inzet. In 2016 werd ik hier zelf mee verrast. Dit jaar is daar weer een Quintus vrijwilliger bijgekomen in de Gemeente Westland, onze oud-voorzitter Bas Vermeulen. Daarnaast ook nog een vroegere jeugdcoach van de handbal, nu woonachtig in de Gemeente Vierpolders, Nel van der Valk.

Koninklijke onderscheiding Bas Vermeulen

Bas zijn betrokkenheid bij de handbalsport begon al in zijn vroegere woonplaats Terheijden, (Brabant) bij de lokale handbalclub. Na zijn verhuizing naar Wateringen door zijn werk raakte hij betrokken bij VELO, als trainer en coach. Doordat zijn zoon Robin bij Quintus ging handballen, kwam hij in mijn beeld bij Quintus. Ik was als ad-interim voorzitter in 1999, Toon Kleyberg opgevolgd. Een rol, die niet echt bij mij paste. Ik was daarom heel erg blij dat Bas na een gesprek over een positie in het bestuur, interesse had in de rol van verenigingsvoorzitter. Hij heeft die functie voor het seizoen 2000-2001 van mij overgenomen. Bas is een groot aantal jaren actief geweest als voorzitter van onze vereniging toen nog Van der Voort-Quintus geheten. Later schoof hij interndoor naar de rol van voorzitter van de Stichting Tophandbal Quintus (STQ).

Als voorzitter van STQ maakte hij de succesvolle periode 2005-2007 mee, toen onze dames 1 tweemaal landskampioen werd (o.l.v. René Romeijn en met topspeelsters als Maura Visser en Yvette Broch). Hierdoor plaatsten zich voor de Europacup en dit leverde mooie Europese wedstrijden op, o.a. in Rusland tegen het roemruchte Zvenigorod o.l.v. de beroemde coach Evgeniy Trevilov. In die jaren werd ook nog driemaal door Quintus dames de nationale beker gewonnen. Bas deed veel van het bestuurswerk bij Quintus samen met Carlo Zwinkels.

Later na hun vertrek bij STQ, gingen zij de club helpen in het bestuur van de Stichting Exploitatie Tijdelijke hal (SETH). De tijdelijke hal was een De Boer-tent op het tweede verharde veld, met tophandbalvloer. Bij storm kon het daarin aardig spoken.

 Daarnaast ging Bas een nieuwe hobby (passie) ontwikkelen het spelen van saxofoon bij Pius X in Poeldijk.  Toen daar bestuurders gewenst waren, werd Bas ook voorzitter van muziekvereniging Pius X in Poeldijk.

Omdat Bas samen met clubsponsor METAZET o.l.v. Leo van Adrichem wilde bouwen aan een voorzetting van het hoge handbalniveau in het Westland ontwikkelde hij het plan voor een Handbalschool in het Westland: onder de naam Handbal College Westland (HCW).  Dit opleidingsinstituut zou een tegenhanger van Handbal Academie moeten worden. In de speciaal tot sporthal omgebouwde bedrijfshal van METAZET in industriepark Zwethove kon de jeugd van de Westlandse handbalclubs op zaterdagmorgen samen trainen. Veel jeugd heeft daarvan gebruik gemaakt. Bas werd voorzitter van het bestuur van Handbal College Westland en regelde uiteindelijk ook heel veel administratieve en financiële zaken, nodig om het sporten voor de jeugd daar mogelijk te maken. Later zijn de activiteiten voor het HCW onder gebracht bij Handbalschool Westland. Wel is er nog altijd een trainingslocatie in het Westland op zaterdagmorgen bij Quintus behouden gebleven.

Na een periode buiten de club keerde Bas terug als voorzitter van de sponsorcommissie, van Quintus handbal, waardoor hij nog weer bijdraagt aan de toekomst van onze club. In onze club spelen inmiddels ook 3 kleinkinderen (Kay, Jens en Thom) van hem.

We feliciteren als handbalvereniging Bas van harte met deze welverdiende onderscheiding en hopen dat hij met zijn vrouw Jeanne nog vele jaren in goede gezondheid van mag genieten.

Sinds corona worden de lintjes in de Gemeente Westland thuis opgespeld, zoals op de foto zichtbaar.

Nel van der Valk ontvangt koninklijke onderscheiding

Een andere vroegere jeugdcoach van onze club, die dit jaar een lintje heeft gekregen is Nel van der Valk. In de periode dat haar dochter Linda bij Quintus speelde was ze actief als “leidster” (coach) en lid van de activiteiten commissie (en daarnaast actief in de scouting). Nadat ze met hun bedrijf naar Vierpolders verhuisd waren, bleef ze op vele terreinen vrijwilligster in hun nieuwe woonplaats, gekoppeld aan het jeugdwerk. Dit heeft geleid tot de voordracht voor een koninklijke onderscheiding.

Zelf herinner ik me bij Quintus nog een groots opgezette “pupillen (nu D-jeugd)-dag”, die ik toen samen met haar en Geert Zwinkels georganiseerd heb. In die jaren hadden we als club gewoon nog ACHT pupillenteams!

Ook Nel feliciteren we van harte met deze koninklijke onderscheiding en hopen dat ook zij er nog lang met haar man Martin en haar gezin van mag kunnen genieten.

Tekst: Jan van Kester

X