Door felicitaties overspoelde Jan van Kester reageert

Zondag 8 november heb ik succesvol mijn scriptie over “de rol van het geboortemaand effect (RAE) binnen de talentherkenning en talentontwikkeling van het Nederlandse handbal” verdedigd. Dit was in feite het examen van de EHF Master coach opleiding. 

In deze scriptie beschrijf ik dat selecties in de sport vaak meer spelers en speelsters bevatten geboren direct na de leeftijdsgrens van 1 januari als spelers en speelsters geboren in de laatste maanden van het jaar. Omdat er in het internationale handbal voor de EK’s en WK’s met vaste leeftijdsgroepen van 2 jaar gewerkt wordt, blijken spelers en speelsters geboren in een oneven jaar aanvankelijk een kleinere kans te hebben om in dit internationale traject betrokken te worden. Deze scheefheid wordt waargenomen over alle sporten en in alle landen. 

Dit is in feite een oneerlijke situatie, die aandacht verdient. In mijn scriptie heb ik met deze kennis nog eens kritisch naar de Weg van het NHV-talent gekeken, het document, waarin beschreven staat hoe iemand vanuit een club zich kan ontwikkelen tot A-international. Als lid van de Landelijke Werkgroep Talent Ontwikkeling hoop ik met deze kennis wat te kunnen doen, om de talentherkenning in het Nederlandse handbal verder te verbeteren.

Met de verdediging van mijn scriptie werd voor mij een cursus traject van anderhalf jaar afgesloten. Het NHV had deze internationale trainersopleiding naar Nederland gehaald, om te anticiperen op de situatie, dat een internationaal diploma verplicht wordt voor het coachen van Europese wedstrijden. De EHF organiseert deze cursus altijd zelf rond de Europese Kampioenschappen, best een hoge drempel. Op deze wijze heeft Alex Curescu dit diploma destijds gehaald. 

Een deel van de cursus in Nederland werd verzorgd door internationale docenten van de EHF, een deel door specialisten van Hogescholen of universiteiten. Door corona werd ook voor deze internationale cursus alles anders en mochten sommige buitenlandse docenten niet naar Nederland reizen. Een aantal weekends werden in maart verschoven of werden door digitale sessies vervangen.

De EHF Master Coach cursus had een omvangrijk programma, dat gestart is in de zomer van 2019 . De cursus bestond uit maar 12 weekends van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagmiddag 16.00 uur. Dit maakte het voor mij moeilijk om mijn activiteiten bij Quintus in te vullen. Daarom was ik erg blij dat Justin Pronk en Menno de Klerk, mij vorig seizoen uitstekend vervangen hebben bij de training en coaching van de DB-selectie.

In de opleiding was er in het programma aandacht voor de tendenzen in het internationale handbal, maar ook voor een breed scala aan onderwerpen als fysieke training, sportmanagement, coaching, sportpsychologie en talentontwikkeling. Als cursist moest je ook steeds huiswerkopdrachten doen en actief bijdragen aan de invulling van de cursus. De interactie met de mede cursisten (veel bekende namen uit het nationale en Belgische handbal) en docenten maakte de cursus extra interessant. 

Hoewel ik al bijna 30 jaar trainer ben heb ik nog steeds  nieuwsgierigheid naar nieuwe kennis. Tenslotte willen wij binnen Quintus onze talentvolle spelers en speelsters een uitstekende opleiding aanbieden. Hierbij wil ik tevens iedereen hartelijk bedanken voor de leuke reacties de afgelopen dagen! 

Heb geprobeerd al een deel van de door mij opgedane kennis te delen met de trainers binnen Quintus. In de toekomst kan ik met mijn diploma de club mogelijk nog eens helpen als het diploma bij Europees handbal verplicht wordt.

Jan van Kester

X