Instromen bij een jeugdselectie van Quintus Handbal

Beste ambitieuze spelers en speelsters (en ouders),

De senioren en jeugdselecties van Quintus Handbal spelen op het hoogste niveau van Nederland. Dit is mede mogelijk door de instroom van talentvolle jeugd uit de regio. Als club proberen we deze talenten te helpen door onze goede opleiding hun sportieve ambities te realiseren. 

Door de geringe hoeveelheid woningbouw in de kern Kwintsheul, is de onderbouw van Quintus onder druk komen te staan en is instroom van buitenaf gewoon belangrijk geworden. Veel oud-leden zijn met hun gezin verspreid over heel het Westland gaan wonen en daardoor de binding met de club uit hun jeugd kwijtgeraakt. Terwijl ze bij onze club als cultuurdragers juist van harte welkom zijn.

Door COVID19, maken we als maatschappij en sport een unieke periode mee. Veel activiteiten hebben de door de lockdown geen doorgang kunnen vinden. Er is de afgelopen maanden binnen het handbal nauwelijks de mogelijkheid geweest om in de zaal te trainen en wedstrijden te spelen. Heel frustrerend voor de jeugd, het kader en de vele supporters (ouders). Hopelijk komt er richting de zomer nog wat ruimte voor wedstrijden. Die wedstrijden zijn nodig voor de sportieve ontwikkeling, want net als op school heeft veel jeugd door overmacht toch een achterstand opgelopen, die komend seizoen zal moeten worden ingehaald.

Noodgedwongen richten we onze blik als club daarom al weer meer op het seizoen 2021-2022. Begin april moeten we als club hiervoor alweer het aantal teams aanmelden bij het NHV. 

In de maanden februari en maart boden wij normaal gesproken ambitieuze talentvolle spelers en speelsters de gelegenheid om vrijblijvend enkele malen (minimaal 3) proef te trainen bij onze club. Dit seizoen moeten we deze kennismaking noodgedwongen anders invullen.

Helaas is de maand februari inmiddels achter de rug en is alleen de maand maart nog over. Inmiddels zijn we weer gestart met de jeugdselecties wekelijks twee trainingen (voorlopig helaas buiten) aan te bieden.

Normaal volgt er na drie “proeftrainingen”, een gesprek waarin onze trainers de mogelijkheden van uw zoon/dochter binnen onze vereniging bespreken. Voorwaarde om deel te mogen nemen aan deze verkenning van de sportieve mogelijkheden bij Quintus Handbal is dat de eigen vereniging hiervan op de hoogte is.

We vragen ouders van jeugdleden, die in de zomer een overstap naar onze club overwegen hun belangstelling nu al kenbaar te maken door een mailtje te sturen naar talentontwikkeling@quintushandbal.nlonder vermelding van: Naam, geboortedatum, huidige vereniging, mobiel nummer. Wij zullen dan contact opnemen voor een digitale ontmoeting, die we proberen te koppelen aan een proeftraining bij de passende leeftijdsselectie. 

Omdat de verenigingen, zoals vermeld begin april 2021 al bij het NHV hun teams moeten aanmelden voor de competitie 2021-2022, adviseren we ouders van jeugdspelers en speelsters, die een overstap overwegen, al in maart een beslissing te nemen.

Namens Quintus Handbal

Jan van Kester
Menno de Klerk
Neso Saponjic

X