In de spotlight: Marianne Reijgersberg

Marianne Reijgersberg is in het dagelijks leven leerkracht op een basisschool, waar ze met veel plezier lesgeeft aan groep 8. Quintus Handbal is zeker niet onbekend bij haar, want haar kinderen hebben er allemaal gespeeld. Daarnaast is haar man er trainer geweest en maakt hij tegenwoordig deel uit van het CT aan de herenkant. Zelf is ze vele jaren bestuurslid geweest van STQ (Stichting Topsport Quintus). Momenteel vult zij bij Quintus de vrijwilligersrol als vertrouwenspersoon in. Wij vinden het erg belangrijk dat het voor iedereen duidelijk is wat een vertrouwenspersoon doet en zijn haar dan ook erg dankbaar dat ze deze belangrijke rol binnen Quintus wil invullen. Om een duidelijk beeld te schetsen over haar rol als vertrouwenspersoon, stelden we haar een aantal vragen.

Wat voor taak vult u in als vrijwilliger bij Quintus Handbal

Ik ben gevraagd om de taak van vertrouwenspersoon op me te nemen.

Hoe lang vervult u deze vrijwilligerstaak al?

Het is pas een aantal weken dat ik in deze functie ben.

Het is ook een taak, waarin je alleen uitvoerend bent, als men je hulp inroept. En voor de vereniging hoop ik dat dit erg weinig is. Dan zou je kunnen zeggen dat het goed gaat met de mensen binnen de club.

Hoe bent u in deze rol/functie terechtgekomen?

Tijdens de afgelopen jaarvergadering is mijn naam doorgespeeld aan de voorzitter. Deze heeft toen contact met me opgenomen.

Hoe is het om die taak te vervullen?

Er hebben zich nog geen situaties voorgedaan, waarin mijn hulp werd gevraagd.

Wat is het belang van het vervullen van deze taak?

Tegenwoordig is het gewenst dat er binnen een bedrijf, school, instelling of club een vertrouwenspersoon is waar iedereen naar toe kan gaan met zijn of haar verhaal en vandaaruit indien nodig wordt ondersteund bij alle stappen die er nodig zijn om de kwestie naar ieders tevredenheid op te lossen.  Dat kan op velerlei gebied.  Het gaat erom dat men het verhaal kwijt kan wat ze bezighoudt en/of waar ze mee zitten en niet direct met de persoon of personen  cq bestuur, coaches, trainers en of teamleiders besproken kunnen worden, kwijt kunnen bij een vertrouwenspersoon.

Welke personen binnen Quintus kunnen bij u terecht?

De vertrouwenspersoon is voor iedereen die te maken heeft met de vereniging. Lid of geen lid.

Met wat voor problemen/zaken kunnen mensen bij u aankloppen?

Mensen kunnen bij een vertrouwenspersoon terecht met zaken rondom discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, agressie/geweld.

Nog een mooie wens, motto, of motiveren quote om mee te geven?

Het is hopelijk een goed teken dat ik weinig ingeschakeld wordt. Hoe minder ik ingeschakeld word, hoe beter het binnen onze mooie vereniging gaat.

Mocht het nodig zijn, schroom niet om mijn hulp te vragen.

X