Heropening sportcomplex 

Beste Quintus leden en overige betrokkenen, 

Na goed overleg, met alle betrokken partijen, kunnen wij melden dat Sportaccommodatie Quintus vanaf heden weer toegankelijk is voor alle sporters tot 18 jaar en hun begeleiders en trainers voor trainingen en wedstrijden tussen 05.00-17.00 uur. Ook is de accommodatie weer beschikbaar voor de schoolgym. De kantine zal wel gesloten blijven. 

Er is gekozen om de jeugdleden te laten sporten aangezien het van belang is, zeker in deze tijd waarin zij weinig andere mogelijkheden hebben dat zij blijven bewegen. Verder kunnen we als verenigingen de geldende regels vanuit RIVM goed opvolgen binnen deze doelgroep. Er is ook afgesproken dat de verschillende verenigingen verantwoordelijk zijn voor de naleving hiervan. 

Op 14 december a.s. krijgen wij weer nieuwe informatie vanuit de overheid en zullen we gezamenlijk bepalen hoe wij hier dan mee omgaan. 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Beheer Exploitatie Quintus

John van der Valk, Maurice van Lis, Rob Vis 

Bestuurders OMNI-verenigingen: 

Dit is goed nieuws voor onze jeugd, helaas nog niet de oplossing voor onze A-teams en senioren dames/heren. We zoeken hier in de komende dagen naar een passende oplossing.
We komen hier snel bij jullie op terug!

Quintus Handbal

X