Heerlijk middagje varen seniorenteams breedtesport

Eerste Pinksterdag is het dan zover.
Drie jaar lang door diverse omstandigheden geen Quintus Oliebollen toernooi. Dan moeten we wat
anders verzinnen bedachten Wim en ik. Tijdens een brainstorm-sessie wat dan wel opperde Wim dat zijn
neefje een boot had. Was dat niks voor al onze Breedtesport teams van Quintus ? HET idee was hiermee
geboren.


Nadat we onze eerste datum (7 mei) voorbij hadden laten gaan omdat de weersverwachting die dag niet
voldeed aan onze verwachtingen ging alle hoop uit naar 28 mei.
En zie daar: Al vroeg in de ochtend volop de zon terwijl ook de wind die dag niets van zich laat horen. Dat belooft dus het een en ander. Als we om circa 13.00 uur vertrekken blijkt dat er toch nog enkele Dames zijn die plotseling niet kunnen. Maar ook is er een hele club meiden (en vijf Heren) die er wel enorm veel
zin in hebben.

We hebben Luuk van Schie als kapitein terwijl Ray en Dylan hem assisteren bij de diverse
werkzaamheden, zoals het aanleggen aan de kant voor een “korte” maar hoogstnoodzakelijke stop. Vol goede moed gaan we via de Holle Watering en vervolgens de Gantel de Westlandsche wateren op. In het begin ieder nog wat afwachtend en benieuwd hoe alles gaat verlopen, maar langzaam maar zeker komt de stemming er steeds beter in . Onder het genot van de geserveerde drankjes wordt iedereen steeds blijer en vrolijker wat wordt versterkt door de muziekinstallatie die steeds luider gaat klinken. Anne “die de catering min of meer verzorgd” zorgt er ondertussen voor dat er tomaatjes, chips
zalmrolletjes en weet ik wat er allemaal uit die koelbox komt, wordt uitgeserveerd. Halverwege gaat de muziek weer wat harder wat opnieuw stemming verhogend blijkt, want er wordt na
een aarzelend begin zelfs gedanst, ge-hiphopt en zelfs polonaise gelopen.
Na Poeldijk komt Naaldwijk, Maasdijk, De Lier en Schipluiden zodat we circa half vijf weer de Lange
Watering opdraaien. Maar daar heeft kapitein Luuk nog een verrassing voor ons, want onder de brug van
de Bloemen route meert hij aan en blijkt de geluidsinstallatie nog harder te kunnen.
Door de galm onder deze brede brug, het volume maar ook de fantastische Latin House-Disco of weet ik
hoe men deze muziek noemt gaat nu iedereen compleet uit zijn dak. “misschien een tikkeltje overdreven”
maar het is ongelofelijk te zien dat onze “nuchtere” Westlandse Dames ook nog een andere kant hebben.
We zien zelfs een enkele Dame een Limbo dance demonstratie geven op de voorplecht van de boot.
Na een klein half uurtje onder deze brug vind Luuk het welletjes zodat we na nog tien minuten varen op
ons vertrek punt zijn aanbeland.
Nog een half uurtje na-babbelen en terug kijken waarna ieder “met een tevreden gevoel” zijn eigen weg
gaat, op weg naar huis!
Dat we deze gezellige vaarttocht hebben kunnen organiseren is grotendeels te danken aan de Business
Club van Quintus. Dus zowel naar de Dames als de Heren van deze bijzondere club: Hartelijk dank voor
jullie financiële steun. Jullie bijdrage heeft ervoor gezorgd dat het een fantastische en bijzondere mooie
dag is geworden.


Ook Luuk en zijn secondanten willen wij bedanken voor deze gezellige dag. Hun enthousiasme en
muzikale smaak hebben er voor gezorgd dat het (in ieder geval voor Wim en mij) een onvergetelijke boot
toer-tocht is geworden.


Breedtesport boys:
Wim van Schie & Ard van Wingerden

X