Grote Clubactie gaat van start

Beste lotenverkoper en/of ouders,

Op zaterdag 18 september 2021 start de Grote Clubactie. Dit jaar doen wij ook weer mee en willen wij natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. Een lot kost € 3,- en van de opbrengst gaat maar liefst 80% naar onze clubkas! Bovendien maken lotenkopers kans op fantastische prijzen met als hoofdprijs een geldbedrag van € 100.000,-! In deze brief lees je meer informatie over deze actie.

Hoe werkt het?

Om verantwoord loten te kunnen verkopen, krijg je ook dit jaar een persoonlijke verkooplink toegestuurd. Deze verkooplink kan je delen met familie, vrienden en bekenden via bijvoorbeeld Whatsapp, Facebook, Instagram of Twitter. Kijk op de website van de Grote Clubactie voor meer uitleg over deze online verkoopmethode.

Je kan ook loten verkopen met het verkoopboekje. Op het boekje staan een QR-code en een link. De koper kan deze QR code scannen of de link invoeren, dan kan de koper ook direct online loten kopen. Het is ook mogelijk om de koper via de invullijst in het boekje loten te laten kopen. Kijk dit filmpje voor meer informatie. Zorg alleen wel dat als je ‘langs de deur’ gaat, dat je dit op een verantwoorde manier doet. Hou voldoende afstand en laat de koper als die via het boekje loten wil kopen een eigen pen gebruiken.

De koper geeft online of in het boekje aan hoeveel loten hij/zij wil kopen en machtigt met zijn/haar handtekening Quintus Handbal voor een eenmalige afschrijving. Op het rekeningafschrift van de koper komt het lotnummer te staan (bij meerdere loten dus meerdere nummers). De trekking is op 8 december 2021.

Let op! Vraag of de mensen duidelijk schrijven en alle gegevens invullen (ook het complete IBAN nummer) en controleer of alle gegevens zijn ingevuld.

Start van de actie
De Grote Clubactie 2021 start op zaterdag 18 september. Vanaf die dag mag je beginnen met de verkoop van de loten. 

Afspraken Quintus Handbal

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 24 juni 2013 is afgesproken dat ieder jeugdlid minimaal 10 loten dient te verkopen. Hiermee voorkomt Quintus Handbal een te grote stijging van de contributie. Deze verplichting is af te kopen door € 25,- over te maken op rekeningnr. NL37RABO0126.584.680 t.n.v. Quintus Handbal o.v.v. de voor- en achternaam van de speler/speelster.

Daar staat tegenover dat ieder lid (ongeacht leeftijdscategorie) conform onderstaande  matrix een vergoeding krijgt bij verkoop van loten. De restitutie vindt plaats na incasso van de verkochte loten en wanneer contributie is voldaan. Het bedrag wordt op het rekeningnummer gestort waarvan de contributie van het lid is ontvangen. Wij verzoeken je om niet zelf de contributie en teruggave op basis van het aantal verkochte loten te verrekenen.

Verkocht aantal lotenVergoeding
Minder dan 15 loten€ –
15 t/m 24 loten€ 15,00
25 t/m 34 loten€ 20,00
35 t/m 49 loten€ 25,00
50 en meer loten€ 30,00

Winacties

Je kan als lotenverkoper zelf ook nog prijzen winnen:

Meer informatie over deze winacties vind je op de website van de Grote Clubactie.

Verkoopboekje inleveren
Is je boekje vol of ben je klaar met verkopen? Lever het dan z.s.m. in maar uiterlijk vóór 1 november in bij je coach. Ook als je alleen online hebt verkocht of als het boekje is afgekocht moet je deze inleveren bij je coach met vermelding van je naam en team erop.

Wij hopen dit jaar weer een geweldig resultaat neer te zetten en wensen je heel veel succes met de verkoop van de loten! Namens Quintus Handbal alvast bedankt!

Voor vragen of extra boekjes kun je contact opnemen met je coach of begeleider van je team.

Met vriendelijke groet,

Organisatie van de Grote Clubactie

Carlo en Heidy Vollebregt

X